Θεραπευτικά Τμήματα

Προσφέρουμε τμήματα σε δύο κατηγορίες:
 
Θεραπευτικά Τμήματα Παιδιών

Εργοθεραπευτικό  
Λογοθεραπευτικό  
Ειδικό Μαθήσιακό  
Ειδικής Συμπεριφοράς  
Ψυχο-Παιδαγωγικό  
Πρώιμης παρέμβασης (πρωινό τμήμα)  
Συμβουλευτική Οικογένειας
Μουσικοθεραπείας  
Δραματοθεραπείας  
Κατ' οίκον θεραπείας  
Θεραπευτικής κολύμβησης  
Προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες  
Summer Camp

Θεραπευτικά Τμήματα Παιδιών 

Λέσχη
 Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστιριότητες
 Ψυχολογική Υποστήριξη
 Εργοθεραπευτικό
 
Λογοθεραπευτικό  
Ειδικό Μαθήσιακό  
Ειδικής Συμπεριφοράς  
Ψυχο-Παιδαγωγικό  
Συμβουλευτική Οικογένειας
 Κατ' οίκον θεραπεία
Μουσικοθεραπείας  
Δραματοθεραπείας  
Κατ' οίκον θεραπείας  
Summer Camp