«Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη υγείας που ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. ( World Federation Occupational Therapists, 1994 )»

Κάντε κλικ εδω να δείτε τα Εργοθεραπευτικά Διαγνωστικά Τεστ.