Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και την αποκατάσταση  διαταραχών άρθρωσης (λεκτική δυσπραξία, δυσαρθρία, κ.α), διαταραχών λόγου (δυσφασία, ειδική γλωσσική διαταρραχή, καθυστέρηση εκφραστικού/αντιληπτικού λόγου, κ.α), φωνολογικών διαταραχών, διαταραχών φωνής (τραυλισμός, δυσφωνία, κα), επικοινωνιακών - πραγματολογικών  διαταραχών  (διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κοινωνικές/ πραγματολογικές δυσκολίες, κα), διαταραχών μάσησης – κατάποσης (δυσφαγία) και  νευρολογικών διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες. 

Διαταραχές άρθρωσης παρατηρούνται όταν ένα άτομο έχει δυσκολία στην σωστή παραγωγή ήχων – φωνημάτων.

Διαταραχές λόγου παρατηρούνται όταν ένα άτομο έχει δυσκολία να κατανοήσει τον συνομιλητή του (αντιληπτικός λόγος) ή να μοιραστεί σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα (εκφραστικός λόγος) και μπορεί να είναι λεκτικού ή γραπτού τύπου και αφορούν στην σύνθεση της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), στο περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία) και/ή στην χρήση της γλώσσας (πραγματολογία) με λειτουργικούς και αποδεκτά επικοινωνιακούς τρόπους.  

Επικοινωνιακές διαταραχές παρατηρούνται όταν ένα άτομο έχει δυσκολία με την κοινωνική χρήση της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας και αφορούν στην δυσκολία επικοινωνίας για κοινωνική συνδιαλλαγή (χαιρετισμος, σχολιασμός, ερωτήσεις), στην δυσκολία προσαρμογής των κοινωνικών κανόνων ανάλογα με το περιβάλλον και το άτομο που επικοινωνούν και δυσκολία να ακολουθήσουν τους κοινωνικούς κανόνες ενός διαλόγου ή επαναδιήγηση γεγονότων. 

Νευρολογικές διαταραχές αφορούν σε δυσκολίες  οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, διάσπασης  προσοχής, μνήμης, σχεδιασμού, επίλυσης  προβλήματος και κριτικής σκέψης. Μπορεί να παρατηρηθούν ύστερα απο εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή εκ γενετής.  

Κάντε κλικ εδώ για να δειτε τα Λογοθεραπευτικά Διαγνωστικα Τεστ