Η μουσικοθεραπεία, είναι μία ψυχοθεραπεύτική παρέμβαση, όπου η μουσική καλειται να λειτουργησει σαν καταλύτης για την βοήθεια και την επίλυση των αιτημάτων του θεραπευόμενου. Το σημαντικό στη παρέμβαση αυτή είναι ότι δίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών η δυνατότητα να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν το συναίσθημα τους, όσο δύσκολα θέματα και αν αυτό περιλαμβάνει (πόνο, θυμό, στρες κ.α). Αυτοέκφραση, επικοινωνία, αυτογνωσία, εξέλιξη, δημιουργικότητα, κοινωνικότητα, είναι οι λέξεις κλειδιά και η κινητήρια δύναμη σκοπός για την δημιουργία και συνέχεια της Μουσικοθεραπείας. Βελτίωση των αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού αλλά και της ποιότητας και της διάρκειας της προσοχής. Επίσης ενδυνάμωση της ικανότητας της ακουστικής διάκρισης και βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων! Στο σύνολό τους οι δραστηριότητες των συνεδριών μουσικοθεραπείας, στόχο έχουν την αρτιότερη προετοιμασία της ψυχής ενός παιδιού, μέσα από την ευεργετική επίδραση της τέχνης. Την ενδυνάμωση των ικανοτήτων του για καλύτερη αναγνώριση τόσο του εαυτού του, όσο και των άλλων. Τη καλλιέργεια της επικοινωνιακής διεργασίας και της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων και προθέσεων των άλλων. Την βεβαιότητα ότι όσο κι αν τα πράγματα φαντάζουν δύσκολα, πάντα υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση.