Θεραπευτικές Μεθοδοι


 θεραπευτικές μεθόδοι
 
Στο κέντρο μας ακολουθούμε τις εξής μέθοδοι:
 
Sensory Integration - Αισθητηριακή ολοκλήρωση 
Bobath
CBD-Cognitive Behavioral Drama
Halliwick
PECS – Picture Exchange Communication System / Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων
ΜΑΚΑΤΟΝ : χρήση χειρομορφών και συμβόλων για επικοινωνία
ΤΕACCH – Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children: δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογου των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών του ατόμου με ΔΑΦ
Social Stories - Κοινωνικές ιστορίες 
Comic Strip
Floortime Model .