Διαγνωστικά Τεστ


Στο κέντρο μας κάνουμε πολλά τεστ για να καταλάβουμε το πρόβλημα του παιδιού σας.


1. TOPL
2. BOEHM
3. DLS
4. CELF
5. RAPT
6. ΔΕΛ
7. PLS 
 
Ακολουθεί αναλυτική λίστα:  
   


1. TOPL – Test of Pragmatic Language : εργαλείο αξιολόγησης κοινωνικών και πραγματολογικών δεξιοτήτων σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος για παιδιά απο 6,0 – 18,11 ετών

2. BOEHM Test of Basic Concepts -3 και BOEHM Test of Basic Concepts-3 Preschool (3rd Edition): κλίμακα αξιολόγησης βασικών εννοιών χώρου, ποσότητας, χρόνου και άλλων σε παιδιά ηλικίας από 3,0 – 7,11 ετών 

3. Derbyshire Language Scheme (DLS): εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατανόηση και έκφραση του λόγου ξεκινώντας απο μονολεκτική επικοινωνία και φτάνοντας σε χρήση και κατανόηση πιο σύνθετου λόγου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

4. CELF – Clinical Evaluation of Language Fundamentals και CELF Preschool: εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων (αντιληπτικού και εκφραστικού λόγου) σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

5. RAPT – Renfrew Action Picture Test: εργαλείο αξιολόγησης κατανόησης και χρήσης της γλώσσας απο απλές εως πιο σύνθετες προτάσεις σε παιδιά ηλικίας απο 3,0 – 8,11 ετών

6. ΔΕΛ – Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου: εργαλείο αξιολόγησης εκφραστικού λεξιλογίου σε παιδιά ηλικίας απο 4,0 – 8,11 ετών

7. PLS – Preschool Language Scale: εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών διαταραχών στην έκφραση, αντίληψη και χρήση της γλώσσας σε
παιδιά ηλικίας απο την γέννηση – 7,11 ετών