«Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη υγείας που ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. ( World Federation Occupational Therapists, 1994 )»

Κάντε κλικ εδω να διαβάσετε για το Εργοθεραπευτικό τμήμα μας.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

DTVP-2 (Developmental test of visual perceptions) 

Ηλικία χορήγησης 4-10,11 ετών.

Τομείς που εξετάζει
Οπτική διάκριση, 
διάκριση εικόνας – φόντου
σταθερότητα φορμών
οπτικό κλείσιμο, 
αντιγραφή σχεδίων 
ταχύτητα γραφής 
χωρικές έννοιες
οπτικοκινητικός συντονισμός

Συμπεράσματα που προκύπτουν Διερεύνηση δυσκολιών σε γραφή, οπτική αντίληψη,  ταχύτητα

LOTCA TEST (Lowenstein occupational therapy cognitive assessment)
Ηλικία χορήγησης 4-12 ετών. - Τομείς που εξετάζει

Γνωστικός τομέας 
Προσανατολισμός (χώρος- χρόνος) 
Αντίληψη (αναγνώριση αντικειμένων, φορμών, σταθερότητα αντικειμένων, σχέσεις χώρου σε εικόνα) 
Πράξη (μίμηση κίνησης, χρήση αντικειμένων, συμβολικές δράσεις) 
Οπτικοκινητική οργάνωση (αντιγραφή φορμών, δισδιάστατο μοντέλο, κατασκευή σε πίνακα, σχεδιασμός με απλούς  και χρωματιστούς κύβους, παζλ, ζωγραφική ρολογιού)
Σκέψη ( κατηγοριοποιήσεις, σειροθέτηση εικόνας, γεωμετρική σειροθέτηση, μαθηματικές ερωτήσεις)

Συμπεράσματα που προκύπτουν
Διερεύνηση δυσκολιών σε γραφή, ανάγνωση, μαθηματική σκέψη, έκθεση, τρόπο και μηχανισμό μελέτης, οπτικού συστήματος).

Sensory Profile (long form)

Ηλικία χορήγησης 5-10 ετών. - Τομείς που εξετάζει

Αισθητηριακή επεξεργασία
Αισθητηριακή ρύθμιση
Συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις.

Συμπεράσματα που προκύπτουν

Συλλογή πληροφοριών σχετικές με την αισθητηριακή επεξεργασία του παιδιού
Συσχέτιση αισθητηριακής επεξεργασίας και απόδοσης σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
Εντοπισμός ποιου/ποιών αισθητηριακών συστημάτων δυσλειτουργούν.
Κατάρτιση αισθητηριακής δίαιτας. 

VISUAL-MOTOR INTEGRATION TEST (V.M.I.)

Ηλικία χορήγησης 4,8-12,7 - Τομείς που εξετάζει

Αναγνώριση και ικανότητα αντιγραφής με σωστό οπτικοκινητικό συντονισμό σύνθετων φορμών.  

Συμπεράσματα που προκύπτουν

Αναγνώριση φορμών
Ικανότητα αντιγραφής
Οπτικοκινητικός έλεγχος
Μαθηματική σκέψη
Θέση στο χώρο