Διαγνωστικες Κατηγοριες

alt
Πως κρινουμε το καθε προβλημα; 
 
Εξυπηρετούνται πολλές διαγνωστικές κατηγορίες για την κάθε περίπτωση.
 
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα από κάτω.